Bierzmowanie Jakuba (25.06.2020r.)

Wczoraj, 25 czerwca 2020r. Jakub przystąpił do Sakramentu Bierzmowania.

Z tej wyjątkowej okazji życzymy naszemu wychowankowi, aby

pełnia łask Ducha Świętego pomagała mu w pokonywaniu przeciwności losu

i zawsze umacniała go do wypełniania woli Bożej.

Przy okazji również chcemy się pochwalić,

że to Nasz Ośrodek jest autorem tych pięknych dekoracji w tle:

'

'