zajęcia profilaktyczne "Potrzebuję wyciszenia" (25.03.2020r.)

Za nami kolejne zajęcia profilaktyczne z Panią Kamilą.


Były to zajęcia mające na celu ćwiczenie umiejętności wyciszania się i obserwowania swoich emocji.
Zajęcia opierały się o zestaw gier relaksacyjnych, które uczą wyciszenia i obserwowania siebie,
a ponadto wykorzystanie zadań z projektu szkoły pozytywnego myślenia -
- profilkatyka zdrowia psychicznego.
Wśród nich znalazła się m.in. zabawa w "wahadło" - wypychanie z sali papierowj kuli emocji
oraz rysunek i rozmowa na temat bezpiecznego miejsca...