Nasi przyjaciele

NASI PRZYJACIELE kiss

- Pani Agnieszka Pantkowska - prezes Fundacji "Tak po prostu" z Poznania wraz ze współpracownikami 

- Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie: Szkolny Klub Wolontariatu pod okiem pań: Joanny Łyskawińskiej, Marioli Urbaniak oraz Jolanty Różańskiej.

- Zarząd  Autostrady Eksploatacyjnej w Poznaniu,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku,

- Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś

- Komenda Powiatowa Policji w Słupcy; Posterunek Policji w Zagórowie

- Jerzy  Orchowski - radny powiatu

- Danuta  i Dariusz  Gołębiak – właściciele przedsiębiorstwa ”MonMar” w Strzałkowie

- Aneta  i Dariusz  Wysoccy  – właściciele firmy Anecoop Polska

- Jolanta i Zbigniew  Chojnaccy  – właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „Luka” w Kawnicach

-Irena Kubacka - właściciel firmy Maredo w Trąbczynie

 -Katarzyna Olejniczak - współwłaściciel firmy Kasol w Trąbczynie

- Drużyna Harcerzy z Wrześni

- Robert  Prus z firmy  AVENA w  Cieninie  Zabornym

- Jakub Mielcarek

- Krzysztof Wrotecki

- Tomasz  Karpiński  – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzałkowie

- Marcin Pietrzykowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" w Słupcy

- Przemysław  Kołacki –  „Budomex” Strzałkowo

- Spółdzielnia Mleczarska  Udziałowców w Strzałkowie

- Właściciel mobilnego salonu masażu 'Harmony" 

- Justyna i Dariusz Niewiadomscy - właściciel Przedsiębiorstwa DAREX  w Lądku

- dyrektor Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kotuni :  Jolanta Kamińska oraz  p. Justyna Skąpska  i społeczność uczniowska

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku Sebastian Woźniak 

-Wytwórnia Wód  Mineralnych „KAMENA” w  Polanowie

- Henryk Durkiewicz - właściciel Przedsiębiorstwa  „TROJAN” w  Piotrowicach 

- pracownicy firmy Ampol-Merol

- właściciele Hurtowni "Wika" w Wilcznej

- właściciele hurtowni „Maja” w Słupcy

- Marzena Nowak

- Sylwia Kubiak

                                                                              Dziękujemy, że możemy na Was liczyć :)

Tu znajdziesz linki do krótkich reportaży z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

Szkoła Muzyczna Yamaha na naszych Piknikach:

- 29.05.2010 IV PIKNIK RODZINNY

- Piknik Rodzinny w Lądku

Strażacy i my ;)

- Słupca - Ferie u strażaków

- Słupca-Sprawiliśmy frajdę dzieciom

Mówią o nas w powiecie:

- III Piknik Rodzinny

- Konferencja nt. przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu

Ośrodek okiem kamery:

- IV Piknik Rodzinny (2010): LĄDEK: Piknik rodzinny

- V Piknik Rodzinny (2011):  Lądek: hawajski piknik rodzinny

- Spotkanie Bożonarodzeniowe 2011: Lądek: rodzinne jasełka