Nasi przyjaciele

 

 

 

 

 

NASI PRZYJACIELE:

- Pani Agnieszka Pantkowska - prezes Fundacji "TAK PO PROSTU" z Poznania wraz ze współpracownikami 

- Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie: Szkolny Klub Wolontariatu pod okiem pań: Joanny Łyskawińskiej, Marioli Urbaniak oraz Jolanty Różańskiej.

- Zarząd Autostrady Eksploatacyjnej w Poznaniu,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku,

- Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś

- Komenda Powiatowa Policji w Słupcy; Posterunek Policji w Zagórowie

- Jerzy Orchowski - radny powiatu

- Danuta i Dariusz Gołębiak – właściciele przedsiębiorstwa "MONMAR" w Strzałkowie

- Aneta i Dariusz Wysoccy  – właściciele firmy "ANECOOP" Polska

- Jolanta i Zbigniew  Chojnaccy  – właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe "LUKA" w Kawnicach

- Irena Kubacka - właściciel firmy "MAREDO" w Trąbczynie

 - Katarzyna Olejniczak - współwłaściciel firmy "KASOL" w Trąbczynie

- Drużyna Harcerzy z Wrześni

- Robert Prus z firmy "AVENA" w Cieninie Zabornym

- Jakub Mielcarek

- Krzysztof Wrotecki

- Tomasz Karpiński  – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzałkowie

- Marcin Pietrzykowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" w Słupcy

- Przemysław  Kołacki – "BUDOMEX" Strzałkowo

- Spółdzielnia Mleczarska  Udziałowców w Strzałkowie

- Właściciel mobilnego salonu masażu "HARMONY"

- Justyna i Dariusz Niewiadomscy - właściciel Przedsiębiorstwa "DAREX" (Delikatesy Centrum)  w Lądku

- dyrektor Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kotuni :  Jolanta Kamińska oraz  p. Justyna Skąpska  i Społeczność Uczniowska

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku i Pan Kierownik Sebastian Woźniak 

- Wytwórnia Wód Mineralnych „KAMENA” w  Polanowie

- Henryk Durkiewicz - właściciel Przedsiębiorstwa  „TROJAN” w  Piotrowicach 

- pracownicy firmy "AMPOL-MEROL"

- właściciele Hurtowni "WIKA" w Wilcznej

- właściciele hurtowni "MAJA" w Słupcy

- Marzena Nowak

- Sylwia Kubiak

↑↑↑ To na Ich wsparcie mogliśmy liczyć podczas organizacji cyklicznych Pikników Rodzinnych,

ale nie tylko...

DZIĘKUJEMY !!!